NPK gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

Nacionalna poklicna kvalifikacija Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • najmanj osnovnošolska izobrazba
Poklicne kompetence
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s predstavniki strokovnih služb in strankami
 • izvaja podiranje tanjših dreves
 • pripravlja gozdna tla za pomladitev
 • umetno obnavlja gozd
 • izvaja negovalna dela v gozdu
 • izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških in socialnih funkcij
 • izvaja varstvo gozdov
 • izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti
 • izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru ter na plaziščih in erozijskih območjih
Raven zahtevnosti dela (IV) Zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
 • storitev z zagovorom
Veljavnost certifikata NPK Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti 

Poklicni standard

Vprašanja gozdarski gojitelj

 Vsebina vloge