NPK gozdarski sekač/gozdarska sekačica

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK

 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • najmanj osnovnošolska izobrazba

Poklicne kompetence

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s predstavniki strokovnih služb in s strankami
 • izvede pripravljalna dela
 • izvede podiranje drevesa
 • izdela podrto drevo
 • uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • opravlja dela v posebnih in izrednih razmerah

Raven zahtevnosti dela
(IV) Zahtevna dela

Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
storitev z zagovorom

Veljavnost certifikata NPK
Trajen

Literatura
Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Poklicni standard
Vprašanja sekač

Vsebina vloge
postopek pridobitve NPK sekač
prijavnica NPK sekač
življenjepis
referenčno pismo NPK sekač