NPK gozdarski sekač/gozdarska sekačica

Nacionalna poklicna kvalifikacija Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • najmanj osnovnošolska izobrazba
Poklicne kompetence
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s predstavniki strokovnih služb in s strankami
 • izvede pripravljalna dela
 • izvede podiranje drevesa
 • izdela podrto drevo
 • uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • opravlja dela v posebnih in izrednih razmerah
Raven zahtevnosti dela (IV) Zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
 • storitev z zagovorom
Veljavnost certifikata NPK Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Poklicni standard

Vprašanja sekač

 Vsebina vloge