NPK gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

Nacionalna poklicna kvalifikacija Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • zdravniško spričevalo o zmožnosti opravljanja del gozdarskega traktorista/gozdarske traktoristke
 • vozniški izpit F-kategorije
Poklicne kompetence
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s predstavniki strokovnih služb in s strankami
 • pripravi teren za spravilo s traktorjem in izvede vožnjo traktorja
 • izvede zbiranje lesa
 • izvede ukrepe na rampnem prostoru
 • uredi delovišče
 • opravlja delo v posebnih razmerah
 • opravlja spravilo v izrednih razmerah
Raven zahtevnosti dela (IV) Zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti storitev z zagovorom
Veljavnost certifikata NPK: Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Poklicni standard

vprašanja traktorist

 Vsebina vloge