NPK gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK

 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • zdravniško spričevalo o zmožnosti opravljanja del gozdarskega traktorista/gozdarske traktoristke
 • vozniški izpit F-kategorije

Poklicne kompetence

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s predstavniki strokovnih služb in s strankami
 • pripravi teren za spravilo s traktorjem in izvede vožnjo traktorja
 • izvede zbiranje lesa
 • izvede ukrepe na rampnem prostoru
 • uredi delovišče
 • opravlja delo v posebnih razmerah
 • opravlja spravilo v izrednih razmerah

Raven zahtevnosti dela
(IV) Zahtevna dela

Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
storitev z zagovorom

Veljavnost certifikata NPK
Trajen

Literatura
Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Poklicni standard
vprašanja traktorist

 Vsebina vloge
postopek pridobitve NPK traktorist
prijavnica NPK traktorist
življenjepis
referenčno pismo NPK traktorist