NPK socialni oskrbovalec

Prebivalstvo v Sloveniji se stara, zato lahko z gotovostjo trdimo, da je NPK socialni oskrbovalec na domu / socialna oskrbovalka na domu poklic prihodnosti.

Socialni oskrbovalec / oskrbovalka je primeren za osebe, ki opravljajo delo na področju socialne oskrbe, ki so zaposleni v ustanovah, ki izvaja socialno oskrbo na domu, ljudem, zaposlenim v varstvenih zavodih ter tistim, ki bi se na področju socialne oskrbe na domu samozaposlili.

V skladu z zakonodajo lahko ta poklic izvajajo samo osebe, ki so pridobile licenco oziroma NPK socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu.

 

Kako pridobiti NPK socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu?

  • starost vsaj 23 let,
  • končana  osnovna šola,
  • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje)
  • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (150 ur).

 

Več informacij

Poklicni standard (aktivna povezava na http://www.cpu.si/wp-content/uploads/2016/07/POKLICNI-STANDARD-NPK-Socialni-oskrbovalec-na-domu.pdf )

Katalog znanj (aktivna povezava na  http://www.cpu.si/wp-content/uploads/2016/03/Katalog-SOCIALNI-OSKRBOVALEC-NA-DOMU.pdf )

Program verificiranega usposabljanja za NPK (vstavi povezavo do ++usposabljanje++)

 

Informacije in prijave

Dragan Babuder, dipl. zn., mag. vzg. in men. v zdr.

Svetovalec za področje socialne oskrbe na domu

E: dragan.babuder@guest.arnes.si

T: 040 285 250