Arboristika – osnove nege urbanih dreves in drevesnega plezanja

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju drevesnega plezanja s pomočjo vrvnih tehnik in drevesnih derez, reševanja v primeru nesreče na drevesu.

Pridobili bodo tudi kompetence s področja nege drevesa, ukrepov na drevesih za doseganje dolge življenjske dobe drevesa in njegove varnosti. Udeleženci bodo kritično presojali svoje delo in ga pravilno vrednotili.

Program tečaja

 • Prepoznavanje urbane drevnine in njihovih potreb sedaj in v prihodnje.
 • Vzgoja mlajših dreves v urbanem okolju
 • Tehnike rezi in nege odraslih dreves
 • Vzdrževanje starejših dreves v urbanem okolju
 • Priprava na delo
 • Pregled plezalne in delovne opreme
 • Poznavanje vozlov drevesnih plezalcev
 • Vzpostavitev sidrišča in delovne vrvi iz tal
 • Vzpon na drevo z uporabo dvojne vrvne tehnike
 • Vzpon na drevo z uporabo enojne vrvne tehnike
 • Vzpon na drevo z uporabo drevesnih derez
 • Premiki po krošnji
 • Hoja po veji
 • Rezi z ročno žago
 • Rezi z motorno žago
 • Osnove spuščanja bremen iz drevesa
 • Reševanje ponesrečenca
 • Kritično presojo lastnega dela.
 • Analizo potreb in posegov na drevesu ter svetovanje strankam
 • Pravilno vrednotenje svojega dela.

Vstopni pogoji
/

Kraj
SGLŠ Postojna.

Trajanje
Tečaj obsega 32 ur

 • teoretični del: 6 ur,
 • praktični del 26 ur

Velikost skupine
Največje število udeležencev 8.

Obvezna oprema
Za plezanje primerna obleka (pohodne hlače, protivrezne hlače), nitrilne rokavice

Obvezni način preverjanja
/

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Tečaj arboristike (32 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju
/

Gradivo
/

Termini izvedbe
Tečaj izvajamo, če so najmanj 4.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena: 400,00 eur