Arboristika – osnove nege urbanih dreves in drevesnega plezanja

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju drevesnega plezanja s pomočjo vrvnih tehnik in drevesnih derez, reševanja v primeru nesreče na drevesu.

Pridobili bodo tudi kompetence s področja nege drevesa, ukrepov na drevesih za doseganje dolge življenjske dobe drevesa in njegove varnosti. Udeleženci bodo kritično presojali svoje delo in ga pravilno vrednotili.

 

Program tečaja:

–              Prepoznavanje urbane drevnine in njihovih potreb sedaj in v prihodnje.
–              vzgoja mlajših dreves v urbanem okolju
–              tehnike rezi in nege odraslih dreves
–              vzdrževanje starejših dreves v urbanem okolju
–              priprava na delo
–              pregled plezalne in delovne opreme
–              poznavanje vozlov drevesnih plezalcev
–              vzpostavitev sidrišča in delovne vrvi iz tal
–              vzpon na drevo z uporabo dvojne vrvne tehnike
–              vzpon na drevo z uporabo enojne vrvne tehnike
–              vzpon na drevo z uporabo drevesnih derez
–              premiki po krošnji
–              Hoja po veji
–              Rezi z ročno žago
–              Rezi z motorno žago
–              Osnove spuščanja bremen iz drevesa
–              Reševanje ponesrečenca
–              Kritično presojo lastnega dela.
–              Analizo potreb in posegov na drevesu ter svetovanje strankam
–              Pravilno vrednotenje svojega dela.

Vstopni pogoji: /
Kraj: SGLŠ Postojna.
Trajanje: Tečaj obsega 32 ur

  • teoretični del: 6 ur,
  • praktični del 26 ur
Velikost skupine: Največje število udeležencev 8.
Obvezna oprema: Za plezanje primerna obleka (pohodne hlače, protivrezne hlače), nitrilne rokavice
Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Tečaj arboristike (32 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju: /
Gradivo: /
Termini izvedbe: Tečaj izvajamo, če so najmanj 4.
Morebitne posebnosti programa: /
Kontakt

Za prijavo posameznika: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za prijavo skupine: tel. 05 850 10 32 ali e-pošta: marjeta.hribernik@kabelnet.net.

Za strokovne informacije: e-pošta: andrej_cec@yahoo.com.

Cena: 400,00 eur