Delo s hidravličnim nakladalnikom

Cilja programa sta razviti znanja, spretnosti in veščine v uspešno izvedenem usposabljanju ter pridobiti potrdilo o usposobljenosti za delo z gozdarskim hidravličnim nakladalnikom.

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki se navezujejo na delo s hidravličnim nakladalnikom.

Pri delu se bodo z učiteljevo pomočjo naučili oskrbovati hidravlične nakladalnike in varno rokovati z gozdarskim hidravličnim nakladalnikom.

Ciljna skupina
Ljudje, ki bodo nadaljevali delo kot poklicni vozniki gozdarske transportne kompozicije.

Vstopni pogoji
/

Kraj
SGLŠ Postojna

Trajanje
Tečaj obsega 40 ur in traja 5 dni:

 • teoretični del: 1 dan,
 • praktične vaje: 3 dni,
 • nakladanje in razkladanje lesa: 1 dan.

Velikost skupine

 • 1. dan je v skupini največje število udeležencev 8,
 • 2., 3., in 4. dan je največje število udeležencev 2,
 • udeleženci se predhodno razdelijo v skupine za 2., 3., in 4. dan.

Obvezna oprema
Varovalna čelada

Obvezni način preverjanja

 • Pisno preverjanje znanja,
 • praktično preverjanje znanja.

Končni izkaz usposobljenosti

 • Potrdilo »Delo s hidravličnim dvigalom (40 ur)«
 • Potrdilo nadomesti NPK za upravljanje gozdarskega hidravličnega dvigala.

Prednosti udeležbe v usposabljanju

 • Obseg praktičnega dela je časovno prilagojen tečajnikovemu predznanju.
 • Lahko se opravi preverjanje in potrjevanje usposobljenosti – za tiste kandidate, ki so pridobili kompetence s samostojnim delom. Od celotne cene usposabljanja se obračuna samo premosorazmerni delež glede na polno ceno usposabljanja.
 • Potrdilo velja tudi za gozdarski stroj – forwarder (stroj za izvoz lesa iz gozda).
 • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo
Interno gradivo »Varno delo s hidravličnim nakladalnikom«

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko so prijavljeni najmanj 4 udeleženci.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena

 • 705,00 eur
 • 190,00 eur (praktični preizkus 1 dan)