Prikaz varnega dela z motorno žago v izrednih razmerah

Osnovni namen je spoznati pravilni postopek del v izrednih razmerah (postopek pričetka dela v takih razmerah, minimalna oprema za delo …).

Cilja usposabljanja sta spoznati osnovne tehnike varnega dela v izrednih razmerah (demonstracije izdelovanja dreves, ki so s koreninami vred podrta po strmini navzdol in navzgor, močno poškodovana in zlomljena drevesa ipd.) in pri prežagovanju debel, katerih lesna vlakna so izredno napeta, ter nadgraditi osnovno znanje podiranja dreves in dela v izrednih razmerah.

Ciljna skupina: Lastniki gozdov, ki so si pridobili dovolj izkušenj pri delu z motorno žago in jo želijo pravilno uporabljati ter odpraviti določene pomanjkljivosti pri izvajanju sečnje v izrednih razmerah.
Vstopni pogoji: Potrdilo o udeležbi »Varno delo z motorno žago (16 ur)
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 udeležencev.
Trajanje: Tečaj obsega 8 ur in traja 1 dan:

  • teoretični del: 3 ure,
  • demonstracija podiranja v izrednih razmerah 5 ur.
Velikost skupine: Največje število udeležencev: 25.
Obvezna oprema: Varovalna čelada, primerna obutev
Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Prikaz varnega dela z motorno žago v nevarnih razmerah (8 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Udeleženci bodo prejeli veliko praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse glede sečnje lesa v izrednih razmerah.

Udeleženec spozna, da je treba imeti za izvajanje takega dela veliko izkušenj, in se nauči presoditi, kdaj poiskati pomoč ustreznih podjetij ali posameznikov, usposobljenih za tovrstno delo.

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: /
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Kontakt

Za prijavo posameznika ali skupine: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: peter.bole@guest.arnes.si.

Cena: 40,00 eur