Priprava na NPK gozdarski traktorist

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi nacionalne kvalifikacije gozdarski traktorist.

Udeleženci bodo prejeli odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK.

Udeleženci bodo delo s traktorjem praktično izvajali. Pri izvajanju svojega dela bodo dobili učiteljevo strokovno mnenje o pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK gozdarski traktorist. Učitelj bo udeležence opozarjal na napake, ki bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ime izobraževanja
Priprava na NPK gozdarski traktorist (32 ur)
Spravilo lesa z adaptiranim kmetijskim traktorjem za delo v gozdu

Ciljna skupina
Kandidati z večletnimi izkušnjami pri spravilu lesa s traktorjem v gozdu
(vsaj 200 m3 na leto).

Vstopni pogoji
Uspešno zaključena osnovna šola (samo za kandidate, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK-ja).

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 8 udeležencev.

Trajanje
Tečaj obsega 32 ur in traja 4 dni:

  • teoretični del: 1 dan,
  • praktični del: 3 dni.

Velikost skupine

  • 1. dan je največje število udeležencev 24,
  • 2., 3. in 4. dan je največje število udeležencev 6 na dan – 3 traktorji.

Obvezna oprema
Obvezna osebna varovalna oprema za delo s traktorjem v gozdu po zakonskih predpisih.

Obvezni način preverjanja
/

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Priprava na NPK gozdarski traktorist (32 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju

  • Prednost priprave na NPK je praktično delo, pri katerem se izvaja konkretne učne situacije, podobne situacijam pri preverjanju v postopku pridobitve NPK gozdarski traktorist, ter podaja praktične nasvete in primere dobre prakse.
  • Udeleženec dobi strokovno oceno o pripravi na NPK gozdarski traktorist. Če  želi udeleženec svoje znanje še poglobiti, lahko ob doplačilu usposabljanje nadaljuje.
  • Udeleženec lahko s pridobljenim znanjem na usposabljanju z delom v gozdu odpravi pomanjkljivosti pri delu, s tem pa bolje pripravljen pristopi k samemu preverjanju.
  • Udeleženec osvoji funkcije in lastnosti traktorjev ter daljinsko vodeni vitel, kakor bo tudi potekal preizkus za pridobitev NPK.
  • Udeleženec razvije spretnosti skupinskega dela oz. dela pred skupino, ki spremlja njegovo delo in ga nadzira (se uspešno spopade s tremo pri delu, navadi se obvladati stres, ki nastopi pri izpitu).
  • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo
vprašanja traktorist

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 kandidatov.

Morebitne posebnosti programa
Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.

Kontakt

Cena: 369,00 eur