Varno delo z gozdarsko prikolico in s hidravličnim dvigalom

Cilj programa je prikazati osnovna znanja, spretnosti in veščine za varno delo z gozdarsko prikolico in s hidravličnim nakladalnikom v različnih fazah del (prazna in polna vožnja, obračanje, nakladanje in razkladanje tovora …).

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki se navezujejo na usposabljanje.

Pri demonstraciji dela se bodo z učiteljevo pomočjo naučili oskrbovati hidravlične nakladalnike in varno rokovati z gozdarskim hidravličnim nakladalnikom.

Ciljna skupina
Lastniki gozdov, ki imajo gozdarsko prikolico.

Vstopni pogoji
Vozniško dovoljenje za F-kategorijo.

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 10 udeležencev.

Trajanje
Tečaj obsega 8 ur in traja 1 dan:

  • teoretični del: 6 ure,
  • praktični prikaz: 2 uri.

Velikost skupine
Največje število udeležencev: 16.

Obvezna oprema
Varovalna čelada

Obvezni način preverjanja
/

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo »Varno delo z gozdarsko prikolico in s hidravličnim dvigalom (8 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju

  • Udeleženci bodo s potrdilom lahko izvajali storitve z gozdarsko prikolico v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji ipd.
  • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo
/

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena: 40,00 eur