Varno delo z gozdarsko prikolico in s hidravličnim dvigalom

Cilj programa je prikazati osnovna znanja, spretnosti in veščine za varno delo z gozdarsko prikolico in s hidravličnim nakladalnikom v različnih fazah del (prazna in polna vožnja, obračanje, nakladanje in razkladanje tovora …).

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki se navezujejo na usposabljanje.

Pri demonstraciji dela se bodo z učiteljevo pomočjo naučili oskrbovati hidravlične nakladalnike in varno rokovati z gozdarskim hidravličnim nakladalnikom.

Ciljna skupina: Lastniki gozdov, ki imajo gozdarsko prikolico.
Vstopni pogoji: Vozniško dovoljenje za F-kategorijo.
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 10 udeležencev.
Trajanje: Tečaj obsega 8 ur in traja 1 dan:

  • teoretični del: 6 ure,
  • praktični prikaz: 2 uri.
Velikost skupine: Največje število udeležencev: 16.
Obvezna oprema: Varovalna čelada
Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo »Varno delo z gozdarsko prikolico in s hidravličnim dvigalom (8 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Udeleženci bodo s potrdilom lahko izvajali storitve z gozdarsko prikolico v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji ipd.

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: /
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: /
Kontakt

Za prijavo posameznika ali skupine: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: peter.bole@guest.arnes.si.

Cena: 40,00 eur