Varno s traktorjem v gozdu

Namen usposabljanja je povečati varnost in zmanjšati število nezgod, ki nastanejo pri spravilu lesa. Usposabljanje je namenjeno predvsem lastnikom gozdov, ki imajo malo izkušenj pri spravilu lesa.

Udeleženci bodo seznanjeni z zakonskimi predpisi, ki veljajo za spravilo lesa v gozdu. Seznanjeni bodo z najpogostejšimi nezgodami, ki so posledica napak pri spravilu lesa.

Namen usposabljanja je torej prikaz varnega dela in tehnik dela v posameznih podfazah traktorskega spravila (prazna vožnja, zbiranje in privlačevanje bremena, polna vožnja, rampanje lesa), s poudarkom na uporabi daljinsko vodenega traktorskega vitla.

Cilj usposabljanja je prikazati varno delo pri spravilu lesa iz gozda s sodobnimi traktorji in pripomočki za delo ter njihovo vzdrževanje.

Ime izobraževanja 
Varno delo s traktorjem v gozdu (8 ur)
Prikaz spravila lesa z adaptiranim kmetijskim traktorjem za delo v gozdu

Ciljna skupina
Lastniki gozdov, ki izvajajo spravilo lesa s traktorjem za lastne potrebe.

Vstopni pogoji
/

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

Trajanje
Tečaj obsega 8 ur in traja 1 dan:

  • teoretični del: 3 ure,
  • praktični del: 5 ur.

Velikost skupine
Največje število udeležencev: 30.

Obvezna oprema
Za vse udeležence na usposabljanju je priporočena uporaba lastne varovalne opreme, v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja.

Obvezni način preverjanja
/

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Varno delo s traktorjem v gozdu (8 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju

Prednost udeležbe na usposabljanju je prikaz praktičnega dela v različnih terenskih razmerah pri spravilu lesa v gozdu.

Prikaz:

  • spravila na ravnem terenu (tanjši in debelejši sortimenti),
  • spravila v nagibu – privlačevanje lesa navzgor in navzdol (debelejši sortimenti),
  • spravila v nagibu – privlačevanje tovora z izogibanjem pomladitvenih jeder in povečanje vlečne sile vitla (škripec na sortiment).

Potrdilo omogoča lastnikom gozdov, da ga priložijo vlogi, če želijo kandidirati na razpis za evropska sredstva v okviru programa PRP.

Naš moto je: Pri nas se ne samo plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo
/

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena: 40,00 eur