Vozniško dov. za F-kat.

Namen izobraževanja je povečati varnost pri vožnji s traktorjem v cestnem prometu in poudariti nevarnosti, ki nastanejo pri delu s traktorjem v različnih vremenskih in terenskih razmerah ter delovnih okoljih.

Udeleženci se morajo seznaniti in osvojiti naslednja zakonsko predpisana znanja:

 • varnost v cestnem prometu za traktorje in traktorske priključke,
 • mehanika tal – mehanika in gibanje tal,
 • motoroznanstvo in vzdrževanje traktorja in traktorskih priključkov,
 • posebnosti traktorja glede na konstrukcijo in namen uporabe,
 • nevarnosti pri delu s traktorjem,
 • razporeditev teže traktorja na osi in kolesa,
 • vpliv traktorskih priključkov na stabilnost traktorja in varno delo z njimi,
 • možnosti nesreč pri delu in poklicna obolenja,
 • preprečevanje nesreč pri vožnji in delu s traktorjem.

Ciljna skupina
Kandidati, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje za vožnjo s traktorjem v cestnem prometu.

Vstopni pogoji
Vozniško dovoljenje za A- ali B-kategorijo.

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

Trajanje
Tečaj obsega 15 ur in traja 3 dni:

 • teoretični del: 2 dneva,
 • praktični del: 1 dan ( 2 uri).

Velikost skupine

 • 1. in 2. dan je največje število udeležencev 25
 • 3. dan se v naprej razdelijo v skupine (največje število udeležencev 5 v skupini).

Obvezna oprema
/

Obvezni način preverjanja
Izpitne pole (pisno preverjanje)

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, ki je osnova za vpis F-kategorije v vozniško dovoljenje.

Prednosti udeležbe v usposabljanju

 • Usposabljanje se opravi v treh popoldnevih.
 • S pridobljenim znanjem se lahko izognemo cestnim prekrškom v primeru neupoštevanja cestnoprometnih predpisov in drugih aktov.
 • Udeleženci se seznanijo s primeri dobrih praks, ki veljajo za vožnjo s traktorjem v cestnem prometu, z varno uporabo traktorskih priključkov in vožnjo s traktorjem po terenu.
 • Udeleženci se s potrdilom izognejo visokim kaznim za voznike traktorjev, ki nimajo vozniškega dovoljenja.
 • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo
Učno gradivo »Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki«

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena: 200,00 eur