Vozniško dov. za F-kat.

Namen izobraževanja je povečati varnost pri vožnji s traktorjem v cestnem prometu in poudariti nevarnosti, ki nastanejo pri delu s traktorjem v različnih vremenskih in terenskih razmerah ter delovnih okoljih.

Udeleženci se morajo seznaniti in osvojiti naslednja zakonsko predpisana znanja:

  • varnost v cestnem prometu za traktorje in traktorske priključke,
  • mehanika tal – mehanika in gibanje tal,
  • motoroznanstvo in vzdrževanje traktorja in traktorskih priključkov,
  • posebnosti traktorja glede na konstrukcijo in namen uporabe,
  • nevarnosti pri delu s traktorjem,
  • razporeditev teže traktorja na osi in kolesa,
  • vpliv traktorskih priključkov na stabilnost traktorja in varno delo z njimi,
  • možnosti nesreč pri delu in poklicna obolenja,
  • preprečevanje nesreč pri vožnji in delu s traktorjem.
Ciljna skupina: Kandidati, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje za vožnjo s traktorjem v cestnem prometu.
Vstopni pogoji: Vozniško dovoljenje za A- ali B-kategorijo.
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 kandidatov.
Trajanje:

Tečaj obsega 15 ur in traja 3 dni:

–        teoretični del: 2 dneva,

–        praktični del: 1 dan ( 2 uri).

Velikost skupine:

–        1. in 2. dan je največje število udeležencev 25

–        3. dan se v naprej razdelijo v skupine (največje število udeležencev 5 v skupini).

Obvezna oprema: /
Obvezni način preverjanja: Izpitne pole (pisno preverjanje)
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, ki je osnova za vpis F-kategorije v vozniško dovoljenje.
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Usposabljanje se opravi v treh popoldnevih.

S pridobljenim znanjem se lahko izognemo cestnim prekrškom v primeru neupoštevanja cestnoprometnih predpisov in drugih aktov.

Udeleženci se seznanijo s primeri dobrih praks, ki veljajo za vožnjo s traktorjem v cestnem prometu, z varno uporabo traktorskih priključkov in vožnjo s traktorjem po terenu.

Udeleženci se s potrdilom izognejo visokim kaznim za voznike traktorjev, ki nimajo vozniškega dovoljenja.

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: Učno gradivo »Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki«
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: /
Kontakt

Za prijavo posameznika ali skupine: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: peter.bole@guest.arnes.si.

Cena: 200,00 eur