Vzdrževanje motorne žage

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki se bodo navezovala na vzdrževanje motorne žage.

Cilji usposabljanja so povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo (s pravilno vzdrževano motorno žago se zmanjša možnost poškodb in urezov z verigo motorne žage) ter poudariti pomen osebne varovalne opreme in predstaviti zakonske predpise.

Ciljna skupina
Uporabniki, ki občasno rokujejo z motorno žago in jo želijo pravilno vzdrževati in uporabljati.

Vstopni pogoji
/

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 udeležencev.

Trajanje
Tečaj obsega 8 ur in traja 1 dan:

  • teoretični del: 4 ure,
  • kabinetni del: 4 ure.

Velikost skupine
Največje število udeležencev 20 (1 učitelj na 10 udeležencev).

Obvezna oprema
Motorna žaga, ki nima nabrušene verige.

Obvezni način preverjanja
/

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Vzdrževanje motorne žage (8 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju

  • Prednost usposabljanja je v pridobitvi praktičnega znanja, ki ga udeleženci osvojijo z brušenjem verige in z vzdrževanjem motorne žage v kabinetnem delu usposabljanja.
  • Prejeli bodo veliko praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse pri vzdrževanju motorne žage.
  • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo
Zgibanka »Vzdrževanje motorne žage«

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena: 40,00 eur